Tổ Yến Tinh Chế AQUA GOLDEN

3.895.000đ

🛑 Tuyển chọn từ yến xô nguyên tổ, có tỉ lệ sợi gãy/đứt và sợi nguyên: 20%-80% bề mặt, phần bụng sợi vụn.

🛑 Được thu hoạch từ hệ thống nhà yến 12 năm tuổi tại Bình Phước, qua xử lý vẫn giữ nguyên vẹn 100% hình dáng ban đầu, sạch lông, tỉ lệ hao hụt dưới 15%.

🛑 Tiện lợi để sử dụng ngay, tiết kiệm thời gian chế biến và lượng hao hụt trong quá trình xử lý.

🛑 Yến Sào AQUA CAM KẾT BỒI HOÀN 10 lần nếu là hàng giả, độn tạp chất.

🛑 Quy cách 10-12 miếng/hộp (1 miếng chưng ~3 chén, ước tính 36 chén)