Yến chưng thố Aqua trái cây

495.000đ

Yến chưng sẵn là một sản phẩm Yến Sào đã được xử lý thành các món ăn khác nhau, yến được cho vào trong các chén hoặc hủ rồi bịt lại. Khách hàng có thể sử dụng yến chưng sẵn ngay lập tức mà không cần phải trải qua bất kỳ quá trình chế biến nào khác.